כחה של תפילה – שמות – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

שינויים מפליגים חלו בממלכת מצרים מאז שיעקב אבינו התקבל בכבוד מלכים על ידי בנו יוסף שכיהן כמשנה למלך. לאחר שיוסף ואחיו הלכו לעולמם, החל המלך החדש שהתמנה במצרים לענות את נכדיו של יעקב. הוא העביד אותם בפרך והעניש חמורות את אלו שלא עמדו בקצב העבודה המבוקש.