כל אחד והדגל שלו – במדבר – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

עניין מרכזי בפרשת השבוע: עניין הדגלים. פרשה מיוחדת הוקדשה בתורה הקדושה לסדר חנייתם של השבטים מסביב למשכן, מי יחנה איפוא. ולכל שבט היה דגל משלו, עם צבע משלו וסמל משלו.
אכן, במבט ראשון פלא הדבר. עם יוצא מצרים. עם, שקושי השעבוד מחק את ההבדלים השבטיים בקרבו. עם, אשר השעבוד לימדו שבאחדותו כוחו, והייסורים שהיו מנת חלקו גימדו בעיניו כל שוני בין עדה לעדה. גם בעיני הנוגש עצמו לא היה כל הבדל בין יהודי ליהודי. הוא עינה את כולם בשווה.