כפוי טובה – פרשת מקץ – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

באופי שלנו בדרך כלל קשה לנו להחמיא, קשה לנו לומר מילה טובה, קשה לנו לומר תודה – קל לנו יותר לקטר – להעיר – להתלונן. מאשר לשמוע מאדם שאומר ב"ה הכל בסדר, החיים נפלאים. זה יהיה ממש בגדר נס לשמוע דבר כזה.