לא מספיק לשמוע – פרשת יתרו – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

כמה מוכן היה אדם לשלם שיקראו רחוב על שמו!
כמה שילם מר ספרא על כך שתיקרא על שמו כיכר ספרא ועוד בעיר הבירה, עיר הקודש ירושלים?
יתרו חותן משה זכה לא לרחוב ולא לכיכר, זכה שתיקרא פרשה שלימה על שמו, ולא סתם פרשה, אלא פרשה שבלב ליבה מעמד הר סיני, מתן תורה! היתה ראויה פרשה זו להיקרא פרשת מעמד הר סיני, או פרשת קבלת התורה, והנה זכה יתרו שתיקרא על שמו. וכמו שהקב"ה נצחי גם התורה נצחית.
במה זכה יתרו שתיקרא פרשה זו על שמו?