למה הכלבים זכו – פרשת משפטים – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

לפעמים הרמזורים מעצבנים, קוטעים את רצף הנסיעה, כופים המתנה, נראים כמטרד. אבל כשיש שיבוש והרמזורים אינם פועלים, איזה פקק נוצר. הצפירות מחרישות אוזניים, הכל קצרי רוח וחסרי אונים, ואז מבינים את תועלת הרמזורים!
כך התורה, מצוותיה כחוקי התנועה. מטרתן לנווט את חיי האדם והקהילה בדרך הטובה והרהוטה. אשרי המשתלב בהם וזורם עימם, דרכו סלולה ובטוחה. אל לנו לראות בחוקי התורה מגבלות, כפי שאיננו רואים את חוקי התנועה כמגבלות. לטובתנו נחקקו, ולטובת כלל הנהגים. אף חוקי התורה כן: "ואנשי קודש תהיון לי", המצוות לא נועדו לעשות אותנו מלאכים, אלא בני אדם טובים יותר ומאושרים יותר!