למה להפלות בין הנשים – וישלח – הרב המוהל דוד הכהן

פעמים אנו נתקלים בדברים מוזרים ולא מובנים, ויש לנו שאלות שלא תמיד נעים לשאול, אבל בכל זאת תורה היא וללמוד אנו צריכים.