לקראת ראש השנה

איך מתכוננים לראש השנה? מה עלינו לעשות כדי לזכות בדין?

נושא: