מדוע אבלים בימים אלו? הרב דוד הכהן

ימי העומר והאבלות
ימים אלו הם ימי האבלות על פטירתם של ארבעה ועשרים אלף תלמידי ר' עקיבא … הלכות ומנהגים מיוחדים יש בימים אלו. נוהגים לא להתגלח ומי שנוהג עפ"י האר"י הקדוש, לא מסתפר עד חג השבועות. כמו"כ לא מתחתנים, לא שומעים מוזיקה ועוד מנהגים נוספים שנוהגים בימים אלו.