מדוע נקבע ראש השנה לפני יום הכיפורים?

סדרה:

נושא: , ,