מה ההבדל בין גאולה לגולה – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

זה כאילו בא ללמד לנו על שני יהודים בעלי השקפות שונות והפוכות זו מזו. יהודי בעל השקפות ימניות ויהודי בעל השקפות שמאלניות
אם האות ו' שהיא ו' החיבור מצליחה לחבר ולגשר בין היהודי הימני לשמאלי למרות הקיטוב ביניהם והשקפת עולם השונה שלהם או אז יחד יוצרים את האות א' ואז זוכים לגאולה
אך אם הם אינם מסוגלים להתחבר והאות ו' מנותקת ואינה מהווה חיבור וגישור אזי אין א', אם אין א' יש גולה – גלות