מה לא נח אצל נח – לימוד זכות – פרשת נח – המוהל הרב דוד הכהן שליט"א

להביט תמיד בטוב של האחר ולדון לכף זכות
מדוע חז"ל ממעיטים מערכו של נח ודנים אותו לגנאי הצג פחות