מה רוצים הישמעאלים מעם ישראל – הרב דוד הכהן – – מבצע שומר החומות

מה יהיה הסוף עד מתי המצב הבלתי נסבל הזה ימשך? עד מתי ימשך הסבל הזה? האם יהיה לזה סוף?
כוחם של ישמעאל גובר כאשר הכוח של ישראל יורד. כאשר האמונה של עם ישראל בקב"ה בירידה, או אז מתעצם כוחו של ישמעאל!