מזל טוב לאברהם ואלמוג בהכניסם את בנם בבריתו של אאע"ה