מזל טוב להורים המאושרים ניסן ותאיר סבן תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אמן

לסבא היקר מאיר וסיגלית תזכו לרוב נחת דקדושה אמן.
המוהל הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה