מזל טוב ליהונתן ורעייתו, המוהל הרב דוד הכהן

תזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים אכי"ר –
המוהל הרב דוד הכהן שליט"א 050-922-3260