מזל טוב למשפחת מזרחי היקרים. תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אכי"ר המוהל הרב דוד הכהן שליט"א

מזל טוב למשפחת מזרחי היקרים. תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אכי"ר
המוהל הרב דוד הכהן שליט"א