מזל טוב לנתנאל ורעייתו בהכנס בנם דוד אליהו בבריתו של אברהם אבינו המוהל הרב דוד הכהן שליט"א