מזל טוב לרמי ורעייתו תחי' המוהל שלכם הרב דוד הכהן

מזל טוב לרמי היקר ורעייתו תחי'
תזכו לגדלו לתורה לחופה ול עשים טובים אכי"ר הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה המוהל שלכם