מחפשים סגולות – הרב דוד הכהן

אנשים מחפשים קיצורי דרך. רוצים את ברכת ה' בלי לעשות את מה שהקב"ה מבקש מהם לעשות. על עם ישראל נאמר: והייתם לי עם סגולה. מחפשים להשיג את הברכה וההצלחה בקלות דרך כל מיני סגולות למיניהם.