מחשבה יוצרת מציאות – הרב דוד הכהן – פרשת תולדות

יש ילדים דומים לאבא, יש ילדים דומים לאמא, ויש ילדים שדומים לסבא או לסבתא. לפעמים הילד לא דומה להורים אבל בתורשה זה עובר מדור לדור.
יותר מיזה. חז"ל לימדו אותנו שהמראות שאישה רואה בזמן ההיריון יכול להשפיע על צורת הילד