מידת הקנאה

מה התכלית? לאן אנו רצים? דברי חיזוק והתעוררות במושב גפן במלאת השבעה לע"נ עליזה עמר ז"ל סיון תשע"ז

נושא: ,