מתן תורה באונס או ברצון – חג השבועות – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

קבלת תורה מתוך אונס
שמו של חג השבועות נגזר מהמילה שבועה וברית נצחית. היחס שבין הקב"ה לכנסת ישראל נמשל ליחס שבין חתן וכלה, יציאת מצרים נחשבת כמעשה האירוסין ויום מתן תורה נחשב כיום החתונה והנישואין.
מתן תורה הוא יום הנישואין שלנו והקב"ה. עשרת הדיברות שניתנו לעם בהר סיני הם הכתובה, חוזה הנישואין בין החתן – ה' יתברך, לכנסת ישראל – הכלה. עשרת הדברות הם מדריך לחיים מאושרים
סיפור תמוה ביותר בגמרא במסכת שבת דף פח ע"א בסוגיה העוסקת במתן תורה. אחד המאמרים התמוהים ביותר בחז"ל.
ידועים דברי המדרש (מכילתא יתרו) בשעה שרצה הקב"ה לתת את התורה לישראל – נתגלה תחילה למלאכי אומות העולם (כידוע – לכל אומה יש שר למעלה בשמים הממונה עליה), ושאל אותם אם ברצונם לקבל את התורה. זאת כדי שלא יהיה להם פתחון פה בעתיד לקום ולומר: "אילו היית מציע לנו את התורה, אף אנו היינו מוכנים לקבלה, ולמה יגיע שכר מיוחד דווקא לעם ישראל?"