נושא בעול חברו – שמות – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

כשיש אחדות בין אחים גם אם השקפת עולמם שונה או אז יש גאולה אך אם חלילה יש פירוד ושנאה אז זו סיבה מספיקה להמשך הגלות