סוכות – הרב שבירך על הסוס

שאל אותו רבי מרדכי כמה עולה לקנות סוס חדש? אמר לו העגלון שלושים רובל! רבי מרדכי לא היסס. הוציא את הארנק ומסר לו את כל שלושים הרובל שחסך ואמר לו: השנה כל יהודי יברך על אתרוג ואני אברך על סוס...

נושא: