עולם חסד יבנה – וארא – הרב דוד הכהן

התלמוד כותב, שאלמלא ניתנה תורה לישראל, היינו לומדים הליכות ונימוסים מבעלי החיים. גזל מנמלה, צניעות מחתול וכן הלאה. לכל בעל חיים יש תכונה ייחודית משלו. על האדם להפיק ממנה לקחים לחייו.