על מה אנו בוכים – הרב דוד הכהן שליט"א – תשעה באב

לאחר שחלפו כבר 1953 שנים מאז היום המר והנמהר של חורבן בית המקדש הורגלנו למצב, לא מרגישים שחסר לנו דבר, אם כן על מה אנו בוכים עד עצם היום הזה? מהו הכאב הזה של תשעה באב, על מה אנו אבלים"? האם אי-אפשר להיות יהודי טוב בלי בית-מקדש? האם אי-אפשר להתפלל או ללמוד תורה בלעדיו?