פסח – האם יש בחירה חופשית לאדם

ידוע לכל כי לאדם יש בחירה, ועל זה מבוססת כל התורה כולה, שהרי אם לא הייתה בחירה – לא היינו אמורים לקבל תורה ומצוות.
וכך כותב הרמב"ם במפורש בהלכות תשובה פרק ה':
רשות כל אדם נתונה לו: אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו; ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה "הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת, טוב ורע" (בראשית ג, כב)

נושא:

תגיות: