פסח – המצה – סמל העם היהודי

האם החמצתי את החיים או מיציתי אותם?

האם אני חי נכון?

האם החיים שלי מלאים שאיפות לעלות ולהתעלות ברוחניות או שחלילה אני מחמיץ את החיים ומעביר עוד שנה ועוד שנה?

מה בניתי, מה טיפחתי, מה עשיתי? מה השגתי?

נושא:

תגיות: