פרשת בא – יהודים אוהבים כסף

שיחת כבוד הרב לפרשת בא ה'תש"פ: "דבר נא באזני העם וישאלו"...

נושא: