פרשת בהעלותך – למה להתלונן?

תודה על החסדים שאתה עושה עימי בכל רגע ורגע.
תודה על כל נשימה ונשימה שאני נושם.
תודה לבורא יתברך על שיש לך אשה, ילדים, קורת גג, יש מה לאכול; מה אתה מתלונן כל הזמן?! מה אתה בוכה כל הזמן?! קוטר שכמוך…

נושא:

תגיות: