,

פרשת בהעלותך + פסח שני – מעדת, נפלת? אל ייאוש! יש לך הזדמנות לתקן – יש מועד ב'!

תמיד ניתן לתקן: "כל זמן שהנר דולק - ניתן לתקן!"

נושא: ,