פרשת בלק

בלעם ידע אך לא עשה! "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו..."

נושא:

תגיות: ,