פרשת בלק – העצמה אישית

פרשת בלק, יש בה גילוי גדול במה שנוגע לעומק נפש האדם, להבנת ההיבט הפסיכולוגי. כשמגלים נקודה זו וחושפים אותה, אזי ניתן להתמודד עם מצבים שונים ומורכבים בחיים.

מכירים אנו מצבים כאלה של תחושה קשה כאשר סביבנו ישנם אנשים שמטיחים בנו מילים שאנו לא מבינים למה זה מגיע לנו, מילים מעליבות, קשות ובוטות, וכתוצאה מזה לא פעם הביטחון העצמי שלנו נסדק.

אם בעבר היינו מסוגלים לעשות דברים מסוימים, כעת אנו מרגישים מוגבלות מסוימת, מרגישים רפיון וחולשה ולא מסוגלים לעשות את מה שעשינו בעבר.

נושא: