פרשת בראשית – החטא הראשון

מדוע נאסר על אדם הראשון לאכול מעץ הדעת? חסדי הקב"ה על האדם הראשון

סדרה:

נושא: