פרשת בשלח על מצרים ועמלק. הרב דוד הכהן

מצרים ועמלק – הרה"ג דוד הכהן שליט"א מרא באתרא גן יבנה
מעניין ומרתק