פרשת ואתחנן – כוח לימוד התורה ופרנסת האדם

כולם שואלים: "נו, מה יהיה עם הממשלה החדשה וגזירותיה?"
אל דאגה! בע"ה הכל יהפך לטובה!
האומה היהודית נוצרה כנגד חוקי הטבע; נוסדה בנס גלוי. אברהם אבינו היה בן מאה שנה, שרה עקרה, בת תשעים. ואז דוקא אז, נולד יצחק אבינו. כדי לומר ולהכריז, שהאומה שנוצרה כאן – תתקיים בעולם כנגד כל חוקי ההסתברות, תשרוד חרף כל הרדיפות הגזירות וההשמדות. בבחינת: "כל כלי יוצר עלייך – לא יצלח".

נושא: