פרשת ויגש – איך אפשר לסלוח?

אחד הדברים הקשים אצל האדם זה לסלוח, למחול למי שפגע בך. אתה עושה טובה לאדם והוא לא סופר אותך, מלווה לאדם כסף כדי להושיע אותו מצרתו, והוא מבטיח הבטחות עד אין סוף "רק לחודש ימים", ולאחר שאתה מושיע אותו, הוא לא רואה אותך, לא סופר אותך. איך אפשר למחול לאדם כזה?

נושא: