פרשת ויגש – מפגש יוסף ואחיו

על המפגש הדרמטי בין יוסף לאחיו, ומדוע מחל יוסף לאחיו? ולא זו בלבד, אלא גם האכיל והשקה אותם ואת כל אשר להם כל ימי חייהם!?

סדרה:

נושא: