פרשת ויצא – איך יעקב אבינו נושא שתי אחיות?!

איך יעקב אבינו נשא שתי אחיות, הרי לכאורה זה נגד חוקי התורה?

נושא:

תגיות: