פרשת וירא – חטאם של אנשי סדום

מדוע נסיון העקידה נזקף לזכותו של אברהם אבינו יותר מיצחק אבינו; ומה היה חטאם של אנשי סדום שבגינו הפך הקב"ה את סדום? כופין על מעשה סדום...

סדרה:

נושא:

תגיות: