פרשת וירא – מידת החסד והרחמים

אברהם אבינו - איש החסד תתן אמת - ליעקב; חסד - לאברהם

נושא: