פרשת וישב – איך להשתחרר משלשלת יצר הרע

איך להשתחרר משלשלת יצר הרע – וישב תשפ"ב
כאשר אדם מתחיל להתייפייף בבגדיו ולסלסל בשערו – יצר הרע מיד מצביע עליו ואומר זה שלי.
איפוא היתה ההצלחה של אשת פוטיפר על יוסף? ותתפשהו בבגדו!
וַיְמָאֵן וַיֹּאמֶר אֶל אֵשֶׁת אֲדֹנָיו הֵן אֲדֹנִי לֹא יָדַע אִתִּי מַה בַּבָּיִת וְכֹל אֲשֶׁר יֶשׁ לוֹ נָתַן בְּיָדִי:
יוסף הצדיק נלחם ביצרו ומסרב לחיזוריה של אשת אדונו.
הגמרא במסכת סוטה (דף ג עמוד ב) אומרת: אדם שחלילה חוטא עם גויה – אותה גויה קשורה עימו ככלב.. בשלשלת של ברזל.

נושא: