פרשת וישלח – דיפלומטיה

הנהגתו של יעקב אבינו מול עשיו אחיו

נושא: