פרשת וישלח – לראות את הטוב

ואתה אמרת היטב איטיב עמך... יעקב אבינו מבקש לראות את הטוב שבכל דבר - שיחתו של כבוד הרב לפרשת וישלח ה'תש"פ

נושא: