פרשת חוקת – תכלית הידיעה: שנדע שאנו לא יודעים

אחד הדברים שאנו לא אוהבים, זה לעשות דברים שאנחנו לא מבינים אותם!

פרשת "פרה אדומה" נמנית בין החוקים, ששכלנו קצר מהבנתם על בוריים. אפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם, הודה בכישלונו: "כל זה ניסיתי בחכמה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". אמר שלמה: על כל התורה עמדתי, הבנתי; ופרשה של פרה אדומה חקרתי, שאלתי וחיפשתי והיא רחוקה ממני. רק למשה רבינו ע"ה נגלה טעמה.

נושא: