פרשת חיי שרה – אמונה ותפילה

הנקודה שהנחתה את אברהם ואליעזר היא האמונה בקדוש ברוך הוא, כל עניין מציאת האשה תלוי בו ובברכתו

נושא: