פרשת חיי שרה – המושל בכל אשר לו

סדרי עדיפויות בעולמו של היהודי, ומה דמות צריכה שתהיה לו ליהודי?

נושא: