פרשת יתרו – חמורו של משיח – חלק ד

מדוע התורה אוהבת חמורים? מהו סוד החמור של המשיח?

סדרה:

נושא:

תגיות: