פרשת כי תשא – כישלון אינו פשלה

כישלון אינו פשלה; הכישלון הוא המבחן!
יש מי שהוא כמו גזר – הוא מתרכך, נשבר, לא מחזיק את עצמו ואומר עזוב זה לא בשבילי.
יש מי שהוא כביצה – מתקשה, מקשה את לבו ועורפו ובא בטרוניה כלפי מי שאמר והיה העולם "עד שכבר התחלתי להיות בן אדם ולהתחזק ברוחניות – תראה איזה נפילות, איזה כשלונות עזוב זה לא בשבילי".
ויש מי שהוא כפולי קפה – שמנסה להשתבח ולהפיץ ארומה, ריח נעים גם מהכישלון שבו הוא נתון, הוא מנסה ללמוד מהכישלון דברים חדשים איך להישמר שלא למעוד שוב ושוב.

נושא: