פרשת לך לך – בעשרה נסיונות נתנסה אברהם

אברהם נבחר מששת ימי בראשית להיות אבי האומה. נתנסה בעשרה נסיונות, ובכך סלל את הדרך לבני בניו, וזרע בהם את כוחות הנפש למסור את נפשם כדי שלא יעברו על דתם

נושא: